Mijn werk

In het dagelijks leven ben ik associate partner bij Boer & Croon. Ik help bedrijven en overheden bij strategievorming, communicatie en verandering. Hieronder een overzicht van mijn twaalf mooiste opdrachten uit de afgelopen tien jaar.


Maritime by Holland

1. Maritime by Holland

De Nederlandse maritieme industrie behoort tot de top van de wereld. Van scheepsbouw, jachtbouw tot transport en waterbouw. Hoe zorg je ervoor dat die kracht internationaal zichtbaar is? We ontwikkelden het kwaliteitsmerk Maritime by Holland voor de exportpromotie.


TNT Moving the World2. Herpositionering TNT als global player

Hoe word je van nationaal postbedrijf een global player die zich kan meten met Fedex en UPS? Voor TNT betekende dat bouwen aan een internationale reputatie van een onderneming die met Moving the World zijn verantwoordelijkheid neemt.


3. Reputatiemanagement Defensie

De krijgsmacht kan niet zonder steun en draagvlak onder de Nederlandse bevolking. In opdracht van het Ministerie ontwikkelden we een defensiebreed reputatiebeleidskader waarmee Defensie werkt aan vergroting van zichtbaarheid en relevantie voor de Nederlandse burger.


Philips Research Open Labs

4. A next step in Open Innovation

Philips Research – de hersens van Philips – zetten een vervolgstap in open innovatie, door hun researchcapaciteit in te zetten voor vragen buiten Philips. Wij hielpen ze bij de positionering, branding en marketing van deze beweging.


5. Universiteit Twente ‘in de markt zetten’

Nieuwe technologie verbonden met sociale wetenschappen: een unieke niche waar de UT in excelleert. Wij ontwikkelden een aangescherpte positionering en communicatiestrategie om die boodschap beter uit te dragen. Resulterend in een nieuwe look door Studio Dumbar.


6. Storyline voor Vitens Evides International

De Nederlandse drinkwaterbedrijven Vitens en Evides zetten hun kennis en medewerkers is om zusterbedrijven in steden in Afrika, Azië en Latijns-Amerika te helpen hun bedrijfsvoering duurzaam te verbeteren. Wij ontwikkelden de storyline waarmee VEI zich internationaal positioneert.


7. A reputation to fight cross-border crime

Criminelen trekken zich weinig aan van de grenzen in Europa. Eurojust in Den Haag versterkt de samenwerking tussen lidstaten in de strijd tegen grensoverschrijdende misdaad door concrete hulp aan politie en justitie. Wij ontwikkelen een strategie om hun reputatie en relaties te verstevigen.


8. Sectorverandering na de bouwenquête

Na de bouwenquête moest de bouw op een andere manier gaan samenwerken. En de overheid anders aanbesteden. Maar hoe verander je de werkwijze van een hele sector? Wij ontwikkelden met de Regieraad Bouw een sectorbrede veranderstrategie die ruim vier jaar heeft gelopen.


9. Evaluatie infectieziektenbestrijding

In 2009 werd de wereld opgeschrikt door de Mexicaanse griep. Hoe goed is Nederland voorbereid op een pandemie of infectieziekten? Het Ministerie van VWS vroeg ons een evaluatie uit te voeren. Een ontdekkingsreis langs RIVM, GGD’s, Q-koorts, HIV-bestrijding en veiligheidsregio’s.


10. Klanttevredenheid in de oliesector

En dan ineens loop je in de boardrooms van Exxon, Shell en BP in Houston. Heerema uit Leiden vaart met enorme kranen over de wereldzeeën om onder andere boorplatforms te plaatsen. Het bedrijf vroeg ons een kwalitatief onderzoek te doen naar de klanttevredenheid en nieuwe proposities.


11. Leiden: centrum van medische vernieuwing

De moderne medische wetenschap werd geboren in Leiden. Met LUMC en Biosciencepark is Leiden nog steeds een van de top 5 hotspots van medische innovatie in Europa. Het LUMC vroeg ons een positionering en boodschapstrategie te ontwikkelen om die kracht beter uit te dragen.


12. Transparantie in de pensioensector

Van blind vertrouwen naar bewust vertrouwen: daarvoor moest de pensioensector haar transparantie vergroten. Maar wat is dat eigenlijk, transparantie? Voor ABP ontwikkelden we het transparantiebeleid en vertaalden dit door in consequenties voor organisatie, producten, beleid en communicatie.
About me

Back in 2013 I started setting up the Access to Seeds Index. This industry benchmark aims to track and boost the contribution of seed companies to smallholder farmer productivity, one of the key targets on the UN Sustainable Development Goals Agenda.

I began this personal blog before that time to report on my activities as an Amsterdam councilor. So you will find some older blogs from that period and more recent updates on my current work.

Categoriën