Paradiso heeft plannen om naast haar poptempel een backstagehotel te bouwen. Je kunt er overnachten in de suite waar jouw favoriete artiest logeerde. Als je je bedenkt dat er decennia later nog belangstelling is voor het Hilton-bed waar John Lennon en Yoko Ono hun Bed-and-Hair-Peace sessie hadden, wordt het vast een hit. Menigeen die over de Paradiso-plannen las in Parool of Telegraaf denkt vast: leuk, doen.

Zoals wel vaker ligt dat allemaal niet zo eenvoudig in de deelraad die daarover moet beslissen. Die heeft niet alleen te maken met leuke plannen, maar ook met vaststaand beleid, eerder ingenomen posities en belangen van omwonenden. En hoe klein dat braakliggende landje naast Paradiso ook is, het toeval wil dat daar het afgelopen jaar veel over gesproken is.

Overcapaciteit
In maart 2012 werd het nieuw Hotelbeleid vastgesteld. Het Dagelijks Bestuur stelde daarin dat er de afgelopen jaren zoveel hotelkamers zijn bijgekomen in het Centrum dat het wel even genoeg is. Niet alleen omdat hotelondernemers klagen over overcapaciteit, maar ook om de balans tussen wonen, werken en recreëren in de binnenstad een beetje op orde te houden. De hele raad was het met het DB eens.

De druk op het woon- en leefklimaat is voor de deelraad en ook de PvdA een belangrijk punt. Toevallig was ik gedurende de jaarwisseling in Budapest. Alle bewoners zijn uit het centrum weggetrokken. Wat je overhoudt zijn prachtige gebouwen, maar verder een dooie boel. Dan zie ik liever het unieke centrum van Amsterdam waar je nog een bakkertje op de hoek vindt, waar je kinderen naar school ziet gaan en waar bewoners met zorg omzien naar elkaar en hun woonomgeving. Ook ondernemers maken zich in toenemende mate zorgen dat we die unieke kracht van de binnenstad teveel op het spel zetten met de toename van horeca en festiviteiten.

Maar we gooien de stad natuurlijk niet op slot. Zeker in een creatieve en ondernemende stad als Amsterdam wil je natuurlijk altijd ruimte houden voor nieuwe, bijzondere, ideeën. Daarom zijn er drie uitzonderingen opgenomen in het Hotelbeleid. Er zijn wel nieuwe hotelontwikkelingen toegestaan (1) in de Oostelijke Binnenstad; (2) op de uitgaanspleinen (want die lenen zich toch niet voor wonen); en (3) als het een vernieuwend, thematisch concept betreft dat iets toevoegt aan het huidige aanbod.

Tussenstraatjes
Natuurlijk ontstaat er dan discussie over die uitzonderingsgevallen. Zo is het voorstel van de PvdA overgenomen dat in de Oostelijke Binnenstad alleen nieuwe hotelontwikkelingen zijn toegestaan op de hoofdstraten, zoals Plantage Middenlaan en Sarphatistraat, en niet op allerlei tussenstraatjes waar veel gewoond wordt. En wat zijn eigenlijk vernieuwende concepten? We waren het al gauw met elkaar eens dat ‘vernieuwend’ inhoudt dat je daar niet tevoren allerlei criteria voor gaat formuleren. Ieder plan wordt afzonderlijk beoordeeld.

Bij de uitgaanspleinen is het natuurlijk de vraag: waar houdt bijvoorbeeld het Leidseplein op? De Deelraad vond dat het uitgaansgebied Leidseplein niet verder moet uitwaaieren, bijvoorbeeld voorbij het Raamplein, voorbij de Prinsengracht of voorbij Paradiso.

Achteraf bleek in de bijlagen achter in het Hotelbeleid een nauwelijks leesbaar kaartje te zitten waarbij het landje links van Paradiso tot het uitgaansgebied wordt gerekend. Dat was dus tegen de wil van een meerderheid van de Deelraad. In mei is aan het DB gevraagd om dat te herstellen en dat ‘herstelbesluit’ ligt op 15 januari voor in de Commissie Bouwen en Wonen.

Uit de lucht vallen
Het toeval wil dat uitgerekend nu dit ‘herstelbesluit’ op de agenda staat, Paradiso laat weten dat ze op het naastgelegen landje een hotel wil bouwen. Dit plan komt natuurlijk niet zomaar uit de lucht vallen. Juist omdat er zoveel over hotelontwikkelingen en dit specifieke landje is gesproken is het opmerkelijk dat de raad daar niet eerder over is geïnformeerd, maar dat terzijde.

Ik ga ervan uit dat een meerderheid van de deelraad zal instemmen met het herstelbesluit. Dat is consistent met eerdere besluiten en ligt in lijn met wat met omwonenden is besproken. Daarmee is ‘uitzonderingsroute 2’ niet meer beschikbaar. Het lijkt me ook verstandig, omdat de afgelopen jaren veel plannen zijn gemaakt voor het landje naast Paradiso, die allemaal zijn gesneuveld. Je gaat niet ineens je beleid veranderen omdat er een nieuw plannetje ligt, waarvan het nog maar de vraag is of het doorgang vindt.

Wil Paradiso toch daar een hotel bouwen, dan zal ze de raadsleden moeten overtuigen dat haar nieuwe hotel een uniek thematisch concept is dat iets toevoegt aan de binnenstad. Gezien de publiciteit in Parool en Telegraaf is Paradiso daar al volop mee bezig. De plannen zijn nog niet gepresenteerd of besproken, dus hoe de PvdA fractie of de raad als geheel hier over denkt, moet nog blijken.

De fractievoorzitter van de PvdA vatte het in De Telegraaf hetgeen wat ik hierboven schreef kernachtig samen in twee woorden: ‘nee, tenzij’. Weer het zoveelste hotel, daar zit niemand op te wachten. Maar voor bijzondere initiatieven zijn uitzonderingen mogelijk. We gaan zien of het Paradiso initiatief daarbij hoort. Ik heb al raadsleden gesproken die daar nog niet van overtuigd zijn, dus het is nog geen uitgemaakte zaak.


4 reacties

  1. Mooi verhaal Ido, over hoe je als raadslid afwegingen maakt.

  2. Winfred says:

    Goed en helder verhaal Ido! Ik mis een element waar ik altijd op gehamerd heb als raadslid: dat hotelontwikkeling niet ten koste mag gaan van woningen, waarbij sociaal of niet eigenlijk niet relevant is; gewoon geen verdringing van de woonfunctie, om het evenwicht te behouden en de woonvoorraad niet nog meer onder druk te zetten. Dat speelt natuurlijk niet bij Paradiso.

  3. Karen Gamester says:

    Als omwonende van Paradiso doet het me goed om dit eerlijke en genuanceerde relaas te lezen.

  4. […] Lees ook de bijdrage van woordvoerder Bouwen, Wonen en Stedelijke Ontwikkeling van PvdA-Centrum Ido Verhagen op diens blog. […]

Respond

Categoriën