Volgens Ben Bot moet Nederland korte metten maken met zijn “nurkse” imago in het buitenland. Een land dat voor driekwart zijn boterham verdient met buitenlandse handel doet er verstandig aan minder op de tenen van zijn handelspartners te trappen dan Nederland de afgelopen jaren heeft gedaan, aldus de voormalige Minister van Buitenlandse Zaken.

Maar valt er nog wat te repareren of hebben we de afgelopen jaren een onherstelbare schade aangebracht aan het Nederlandse imago in het buitenland? Een oude wijsheid luidt immers: een reputatie komt te voet en gaat te paard. Lessen die te trekken zijn uit reputatiemanagement bij bedrijven geven hoop.

Zo weten we dat een sterke reputatie werkt als een airbag. Toen Toyota een paar jaar geleden voor het eerst in zijn bestaan een recall moest doen vanwege een haperend remsysteem, deed dat niets met de reputatie. Kan een keer gebeuren. Pas toen de tweede recall kwam en bleek dat het leiderschap bij de eerste keer halve waarheden had verteld, stortte de reputatie in elkaar.

Om eigenlijk vrij rap weer op te klauteren. Er bestaat kennelijk ook zoiets als een “reputatiegeheugen”. Een reputatie die een deuk oploopt, kan weer terugveren naar het oude niveau, mits goed gemanaged. Toyota maakte schoon schip en staat weer op het oude niveau. Het Franse Perrier dat ooit een issue had met glasscherven in zijn bruiswater, maar dit stelselmatig ontkende, kwam de vertrouwensbreuk met de consument nooit meer helemaal te boven.

Rutte en Samsom doen er verstandig aan de wijze raad van Bot ter harte te nemen. Een scenariostudie van het CPB heeft uitgewezen dat we langzaam groeien richting een wereldeconomie met een beperkt aantal economische knooppunten. Daarbij is het de vraag volgens het CPB of Nederland één van die knooppunten wordt of uiteindelijk zal transformeren tot een buitenwijk van ‘Knooppunt Berlijn’.

De uitgangssituatie van Nederland is sterk. Nergens ter wereld vind je op zo’n klein oppervlak zoveel kennisclusters bij elkaar: high tech in Eindhoven, Life Sciences in Leiden, creatieve industrie in Amsterdam, maritieme technologie in Rotterdam, watertechnologie in Leeuwarden. En omdat technologische doorbraken juist op het snijvlak van technologiegebieden plaatsvinden, biedt dit grote en unieke kansen voor de toekomst.

Het succes van deze clusters is afhankelijk van de vraag of buitenlandse bedrijven en buitenlands talent bereid zijn om zich hier te vestigen. De werving daarvan, zo melden universiteiten en kennisparken, heeft te leiden gehad onder het nurkse gedrag waar Ben Bot aan refereert. Hoogste tijd dus om het reputatiegeheugen van het tolerante en internationale Nederland aan te spreken. Toyota deed dat met een strak geregisseerde internationale multimedia-campagne. Het lijkt me een mooi eerste actiepunt voor de nieuwe Staatssecretaris van Buitenlandse Handel.


Respond

Categoriën