Leden van de Deelraad Centrum maakten op 22 mei een vaartocht langs verschillende heikele punten uit het bestemmingsplan te water. Ze kwamen enkele demonstraties van bewoners tegen. De meeste ophef bestaat rond alternatieve plaatsen voor woonboten die verplaatst moeten worden (Geldersekade, Kattenburgergracht, Oostenburgergracht) en de voorgenomen steigers om meer verkeer over water mogelijk te maken (met name bij Amstelveld en Noordermarkt).

Voor een fotorapportage van de vaartocht klik hier.

Er komt een bestemmingsplan voor al het water in de Amsterdamse binnenstad, voor het eerst. Het ligt de komende weken ter vaststelling voor in de Deelraad. Voorheen was het water in verschillende bestemmingsplannen opgehakt, met allerlei onduidelijkheid tot gevolg.

In 2006 heeft de toenmalige deelraad een Visie op het Water vastgesteld, die nu is doorvertaald in het bestemmingsplan. Dan blijkt ineens dat mooie ideeën uit de visie in de praktijk ingewikkeld uitpakken. Bijvoorbeeld: het zicht verbeteren op historische bruggen in het centrum is een mooi streven. Maar als blijkt dat daarvoor vele woonboten – woonhuizen van Amsterdamse gezinnen – moeten worden weggesleept, wordt het toch een andere verhaal. Soms zie je die zaken pas als ze in concrete plannen zijn uitgewerkt.

Datzelfde geldt voor het zogenaamde steigerplan. Geboren uit het idee om meer vervoer van goederen en personen over water mogelijk te maken. Vanuit duurzaamheid en om de druk op de stad tegen te gaan een mooi streven. Maar ook daar moeten woonboten voor verdwijnen en het blijkt dat in verschillende buurten, met name rond de Noordermarkt en het Amstelveld, bewoners en ondernemers zich zorgen maken voor de aanzuigende werking van zulke op- en afstapplekken op toeristen en partyboten. Inmiddels blijkt ook dat vervoer van goederen over water ook kan zonder dergelijke voorzieningen. De PvdA zet zich daarom in om deze steigers uit de plannen te krijgen.


Respond

Categoriën