Woonstichting De Key presenteerde onlangs haar restauratieplannen voor de Tabakspanden. Het ziet er prachtig uit. Alleen jammer dat hierin nog maar weinig terug te vinden is van de gezamenlijke toekomstvisie voor het gebouwenblok aan de Spuistraat waar De Key zelf, de bewoners en het Stadsdeel voor warm liepen. Weer zo’n typisch geval van een woningcorporatie die vergeet dat het een maatschappelijke onderneming is en denkt dat ze zomaar haar eigen plan kan trekken. De stadsdeelraad laat het er niet bij zitten.

De Tabakspanden zijn vernoemd naar Hendrik Tabak, een notoire huisjesmelker die in 1974 in de parkeergarage in datzelfde huizenblok vermoord werd aangetroffen. De meeste Amsterdammers kennen de Tabakspanden vooral vanwege het zogenaamde Slangenpand. Behalve dat pand met de slang omvatten de Tabakspanden ook een flink blok aan de andere kant van de Wijdesteeg. In 1983 werden de panden gekraakt en sindsdien worden flinke delen bewoond door kunstenaars die het gebruiken als woonwerkruimte.

In 2007 wisten Luud Schimmelpennink (PvdA) en Dingeman Coumou (Groenlinks) met de notitie ‘Tabakspanden, nieuwe ruimte voor creatieve industrie’ de stadsdeelraad te winnen voor het idee om van dit gebied een culturele hotspot te maken in het hart van Amsterdam, inclusief woonwerkruimten voor kunstenaars en een artmall. Uiteindelijk werd het een van de sleutelprojecten van het Project 1012. Dus een van de steunpilaren van de aanpak van Gemeente en Stadsdeel die de monocultuur in het stadshart van Amsterdam tegen wil gaan. Het enige sleutelproject dat zich aan de nieuwezijde van het centrum bevindt.

De Key ging enthousiast met bewonersgroepen van de Tabakspanden aan de slag met de herontwikkeling. Omdat duidelijk was dat de huren betaalbaar moesten blijven stelde het Stadsdeel een subsidie van negen ton in het vooruitzicht. De Key kreeg ook de toezegging een hotel te mogen realiseren in Food Plaza achter het Paleis op de Dam.

Ergens gaandeweg besloot De Key haar eigen weg in te slaan. Wat er nu ligt is een op zich mooi renovatieproject met koopwoningen. Ergens in de voormalige parkeergarage is ruimte voor een atelier. Een kind kan zien dat dit niets – maar dan ook niets – te maken heeft met de oorspronkelijke plannen: een culturele hotspot waar kunstenaars wonen en werken.

Het vorige Dagelijks Bestuur heeft in een convenant de afspraken met De Key vastgelegd. Het heeft er alle schijn van op een zeker moment De Key nog eens goed naar dat convenant is gaan kijken en precies is gaan doen wat daar in stond. Niet te weinig, maar zeker niet teveel. Zoals gezegd: een kind ziet dat de plannen lichtjaren verwijderd liggen van wat beoogd werd, maar een jurist zal vast betogen dat De Key precies doet wat in het convenant staat.

Een raadsbrede coalitie laat het er niet bij zitten, van SP tot en met VVD. En dat wil wat zeggen. We kunnen natuurlijk De Key laten weten: u krijgt de negen ton niet en naar de hotelvergunning voor Foodplaza kunt u fluiten. Maar wat schieten we daar mee op? Waar het om gaat is dat we de historische kans niet voorbij willen laten gaan om in het centrum van Amsterdam een culturele hotspot te realiseren. We hopen dat het Dagelijks Bestuur bereid is hierover een gesprek aan te gaan met De Key in de wetenschap dat een raadsbrede coalitie daar achter staat. Is het DB daar niet toe bereid, dan zou het nog wel eens heel ongezellig kunnen worden.


Respond

Categori├źn