Lees hier het verslag van de raadsvergadering

We wilden een harde grens trekken. Letterlijk. Een meerderheid van de deelraad was het met ons eens dat uitbreiding van het horecagebied van het Leidsepleingebied in oostelijke richting onwenselijk zou zijn. Nu het veldje naast Paradiso na jarenlang gesteggel waarschijnlijk bebouwd gaat worden, zou dat wat ons betreft geen hotel moeten worden.

Dan kijk je wel even op je neus als blijkt dat je daar allang mee hebt ingestemd. Toevalligerwijs werd in dezelfde vergadering het hotelbeleid vastgesteld. Daar zat een kaartje van het Leidsepleingebied bij dat aangaf waar – onder voorwaarden – aan hotelontwikkelingen wordt meegewerkt. Het veldje naast Paradiso hoorde daar volgens dit kaartje bij.

Doorkijkje
Het landje naast Paradiso schijnt nooit bebouwd te zijn geweest. Het hoorde bij Paradiso toen het gebouw nog dienst deed als kerk van de Doopsgezinde Gemeente. Waarom niet dit plekje onbebouwd laten? Daar is veel voor te zeggen in dit drukke gebied. Het biedt bovendien een mooi doorkijkje naar het Rijksmuseum.

Maar die race is gelopen: al in de jaren negentig is besloten dat het veldje bebouwd mag worden. Er zou iets moeten komen wat past bij de rij ‘stadsvilla’s’ die verder langs de Weteringsschans te vinden zijn. Voor wonen leent deze locatie naast de poptempel zich niet. Maar waarom een hotel? Een kantoor of andere werkruimte zou de functiemenging van het Leidsepleingebied meer ten goede komen.

Toen wij bij de bespreking van het bestemmingsplan Zuidelijke Binnenstad aangaven dat we geen hotelbestemming op deze locatie wilden, meldde de portefeuillehouder doodleuk dat we daar zojuist bij het voorgaande agendapunt onze goedkeuring aan hadden gegeven.

Slapende honden
Hadden raadsleden liggen slapen? Zou kunnen. Aan de andere kant: bewoners hadden zich in zienswijzen bij het bestemmingsplan verzet tegen een hotel op deze locatie. Het Parool had er over geschreven. Leerlingen van het Barlaeus hadden laten weten het met de bewoners eens te zijn. En ook raadsleden hadden de portefeuillehouder laten weten verdere uitbreiding van horeca voorbij Paradiso niet te zien zitten.

Het was wel zo netjes geweest als hij had gemeld: in dat geval richt u uw pijlen op het verkeerde beleidsstuk. Nu hield hij zijn mond. Wellicht zonder voorbedachte rade. Maar hij laadt de verdenking op zich dat hij zijn mond heeft dichtgehouden om geen slapende honden wakker te maken. Misschien is het politiek. Maar netjes is anders en voor de relatie helpt het ook niet.

De slapende honden bleven met een kater achter. Bewoners voelden zich bekocht. Hadden ze dan maandenlang tevergeefs op de verkeerde inspraakavonden van zich laten horen?

Maar laten we niet gaan zwartepieten. We gaan proberen om dit foutje te herstellen. Er zijn nog geen concrete plannen voor dit gebied dus tot planschade zal het waarschijnlijk niet leiden. We gaan terugkomen op een beleidsstuk dat kort geleden is vastgesteld. Fraai is anders, maar het gaat om het resultaat. Wij wilden een grens trekken en dat willen we nog steeds.


Respond

Categori├źn