Het stationseiland bevindt zich inmiddels in een hotelzee. Het Amrâth Hotel wil nu ook de parkeerplaats op de hoek Binnenkant / Buiten Bantammerstraat bebouwen. Of de deelraad daarmee instemt, is de vraag.

Lees hier het verslag van de stadsdeelraad

De vioolbouwer Vedder, hoofdpersoon uit Thomas Rosenbooms Publieke Werken wist het al aan het eind van de negentiende eeuw: de beste locatie voor een hotel is bij een station. Een hotel wil immers bereikbaar zijn. Hij wilde het onderste uit de kan hebben van de ontwikkelaars van het Victoria Hotel. Maar kreeg het lid op de neus. Het hotel werd gewoon om het huisje van hem en zijn buurman heen gebouwd. Zo verklaart Rosenboom de eigenaardige twee kleine souvenierswinkeltjes die nog steeds in de gevel van het Victoria Hotel te vinden zijn.

In ruim honderd jaar is er weinig veranderd. Ook nu nog willen hoteliers kennelijk graag bij het centraal station hun hotel bouwen als je afgaat op de ontwikkelingen van de afgelopen tijd. In het IJdock wordt een hotel gebouwd met zo’n 300 kamers. Het IBIS hotel realiseerde 176 nieuwe kamers boven het spoor. Aan het begin van de Geldersekade wordt een Chinees hotel gerealiseerd. Het Mint Hotel op het Oosterdok opende zijn deuren met 553 kamers. Het Victoria breidt uit richting het voormalige kadastergebouw. In het Scheepvaarthuis bevindt zich tegenwoordig het Amrâth Hotel.

Het Stationseiland bevindt zich tegenwoordig in een hotelzee. De vraag is: wanneer dreigt overstromingsgevaar?

Het Scheepvaarthuis werd destijds voor één euro door de gemeente verkocht aan een Quote 500 ondernemer. Het gebouw stond alweer een tijdje leeg nadat het GVB was vertrokken en deze ondernemer was bereid om deze landmark in Amsterdamse Schoolstijl in oude luister te herstellen en om te toveren tot een bijzonder vijf sterren hotel. Een absolute aanwinst voor de stad.

In 2006 eindigde een discussie over een parkeerterrein achter het Amrâth bij de Raad van State. Het hotel wilde het parkeerplaatje graag volbouwen met meer hotel. Maar stadsdeel en provincie oordeelden dat meer hotel in deze buurt een verstoring van het woon- en leefklimaat zou betekenen. Er mocht wel gebouwd worden, maar dan alleen voor de bestemming wonen of werken, niet voor de bestemming horeca. De functiebalans vinden we in Amsterdam nu eenmaal van belang.

Inmiddels stelt het huidige Dagelijks Bestuur voor in het nieuwe Hotelbeleid om op deze plek alsnog hotelontwikkeling toe te staan. Er zijn immers geen woningen of bedrijfsruimten gebouwd. Dan maar hotel. Een wonderlijke redenering. De grond is in eigendom (erfpacht) van de hoteleigenaar die bij de Raad van State al aangaf alleen te gaan bouwen als er een hotel mocht komen. Logisch dus dat er niet gebouwd werd.

De uitbreidingsplannen zijn niet voorgelegd aan de deelraad. Ook dat is eigenaardig. Een hotelfunctie op deze plek is namelijk in strijd met het huidige bestemmingsplan en zou doorgaans via een wijziging op het bestemmingsplan moeten worden voorgesteld. Zo wordt er democratisch over besloten maar belangrijker: zo krijgen de omwonenden de kans om hun zegje te doen via het indienen van zienswijzen en inspraakavonden. Dat is recent nog bevestigd door de nieuwe WABO (wet op het omgevingsrecht).

Wat het Amrâth op deze plek precies van plan is, is niet duidelijk. Degenen die schetsen van de plannen hebben gezien spreken over een bebouwing aan de even kant van de Buiten Bantammerstraat die de oneven kant van de Buiten Bantammerstraat reflecteert. In principe een voorstel zoals veel monumentenbeschermers dat graag zien. Maar er wordt ook een parkeergarage gepland, die toegankelijk wordt vanuit de Prins Hendrikkade.

Voor de bewoners die zich overigens niet hebben verzet tegen de bebouwing zelf – hoewel hun bezonning en uitzicht danig wordt verminderd, dat mag ook wel eens in de krant – is vooral de hotelbestemming van de nieuwe bebouwing een doorn in het oog. Een kind begrijpt dat bewoners van een straat een andere zorg voor hun woonomgeving hebben en een ander dagritme er op na houden dan tijdelijke gebruikers van hotelappartementen. Een enkel appartementje: soit. Maar vooral een hele muur aan hotel doet ze het ergste vrezen. Maar als gezegd, we kennen de plannen niet, dus dit is speculeren.

Juist daarom gaan in de deelraad bij verschillende fracties geluiden om op dit moment niet in te stemmen met hotelontwikkeling op deze plek. Bij een bestemmingsplanwijziging op basis van een concreet plan weten we tenminste waar we het over hebben en wat de gevolgen zijn voor het woon- en leefklimaat in de buurt. Nu blijft het gissen. Op basis van giswerk kan een overheid geen 180 graden draaien ten opzichte van een standpunt dat ze in 2006 nog innam. De PvdA fractie praat hierover op 26 maart.

Persoonlijk verwacht ik dat het hotel er uiteindelijk wel zal komen. Het is geprobeerd in 2006. Men probeert het in 2012. Wat de deelraad nu ook besluit: over een paar jaar komt het gewoon weer terug. Tot uiteindelijk bewoners het verzet opgeven of politieke tegenstand wordt doorbroken. Niet iets om triomfantelijk van te worden maar kennelijk zoals het gaat. Vanuit een ondernemer op zichzelf te begrijpen. Hoewel: op de lange termijn is de aantrekkelijkheid van het hotel sterk afhankelijk van de buurt waar het is gelegen. Waarom niet investeren in de balans van die buurt met woningen en werkruimten?

Afgelopen zomer bezocht ik Riga, de hoofdstad van Letland. Een stad met een structuur als Barcelona: een middeleeuwse kern met een art deco schil daaromheen. Wie op tripadvisor kijkt ziet dat toeristen elkaar inmiddels waarschuwen om vooral geen hotel te boeken in het oude centrum. Het leven is daar dood. Alleen maar horeca en toeristen. ‘s Nachts doe je geen oog dicht. Zo keert de wal het schip. Soms vraag je je af of we in Amsterdam Centrum langzaamaan niet ook die kant uit glijden…


5 reacties

 1. Judith de Groot says:

  Deze discussie komt steeds maar terug. Nog voor de komst van de stadsdeelraad in 2002 – in het scheepvaarthuis zat toen nog het GVB- waren er al plannen van een projectontwikkelaar om daar een afzichtelijke nieuwbouwtoren neer te zetten met hotelkamers. Hoe is het mogelijk? in zo’n mooi buurtje en pal naast zo’n prachtig hotel – dat ook nog eens voor zoveel geld is verbouwd en opgeknapt? Afschuwelijk. Ik vind dat de PvdA, net als toen, zich hiertegen moet uitspreken!

 2. Anne Graumans says:

  Jeetje, een parkeergarage? Er komt er toch al 1 op de Gelderse Kade? Er is er ook een bij het Mint hotel, bijde oba… Waarom al die auto’s naar de binnenstad? En ik zou zeker niet nog meer hotelkamers bouwen in dit gebied, maar goed dat is destijds ook zo afgesproken, dus dat is makkelijk, daar hoef je je alleen aan te houden 🙂

 3. Heiko Lunshof says:

  Neem aan dat het ook de leveranciersingeng van het hotel is op het moment? Ik ben voor een kleinere leverancierstoegang, opheffen parkeerplaatsen en bouw van een paar mooie appartementen in een stijl die bij de huizen aan de straat past

 4. Marije Hulsina says:

  En wie gaat dat betalen….? Meer hotelkamers is misschien geen goede keuze, maar dat er privaat geïnvesteerd moet worden in deze ruimte, lijkt mij in deze tijd helaas onvermijdelijk.

 5. Heidi Vogels says:

  Investeer liever om het mooie Amrath te ontsluiten voor de stad ipv meer kamers – horeca? Gedeelde ruimte betekent gedeelde investering en verbinding van buurt en bezoekers.

Respond

Categoriën