Download pfd
Raadsnotitie naar aanleiding van deze canvasactie

De PvdA gaat regelmatig langs de deuren om van bewoners te horen hoe zij denken over hun buurt. Op 24 september brachten we een bezoek aan de Haarlemmerbuurt. Zo’n dertig huisbezoeken werden afgelegd in de Vinkenstraat en de Nieuwe Houttuinen. Alarmerend vond de PvdA het signaal van bewoners uit de Nieuwe Houttuinen dat ze hun straat als achterstandsbuurt ervaren. We gaan met de betrokken corporaties en het stadsdeelbestuur in gesprek over de genoemde oplossingen.

De Haarlemmerbuurt onderscheidt zich op verschillende punten van andere buurten in het centrum. Meer dan de helft van de woningen zijn corporatiewoningen. Veel van deze woningen vallen in de laagste huurklasse. Er wonen in verhouding veel huishoudens met kinderen. Meer dan de helft van de bewoners is hoger opgeleid, hoewel dat percentage lager is dan in de rest van de binnenstad. Het gemiddelde huishoudinkomen ligt onder het gemiddelde van de binnenstad. Bijna eenderde van de bewoners woont 10 tot 20 jaar op het huidige adres.

Levendig
Gevraagd naar pluspunten van de buurt wijzen de meeste bewoners op het winkelaanbod. Met de Haarlemmerstraat is letterlijk alles om de hoek te krijgen. Wel zouden sommigen graag goedkopere winkels zien, zeker om dat er veel mensen wonen met een laag inkomen. Ook de bereikbaarheid en ligging van de buurt worden als positief ervaren. Het Westerpark en het Centraal Station zijn dichtbij. De levendigheid, kinderrijkheid en diversiteit van de bewoners worden ook veel genoemd.

Troep
Bewoners van de Vinkenstraat zouden graag zien dat hun straat beter werd schoongemaakt. De troep op straat is het meest genoemde minpunt van hun straat. Daar mag meer op gecontroleerd worden. Een ander minpunt dat veel genoemd wordt, is de begaanbaarheid van de voetpaden. Fietsen en brommers versperren vaak de doorgang en een enkeling vindt de geveltuinen te groot. Extra fietsenrekken en het sneller weghalen van weesfietsen zouden geen overbodige luxe zijn.

Achterstandsbuurt
Opvallend veel bewoners van de Nieuwe Houttuinen zijn van mening dat hun straat de afgelopen 10 jaar erop achteruit is gegaan. De openbare ruimte wordt slecht onderhouden. De straat ligt vaak vol met rommel en er is veel overlast van hangjongeren en zwervers. Ook zijn er burenruzies. Sommige bewoners hebben het gevoel dat ze in een achterstandsbuurt wonen. Een dodelijk schietincident afgelopen jaar maakt het er niet beter op. Corporaties zouden bij het toewijzen van de woningen beter moeten letten op menging van verschillende bewoners. Overigens spraken we ook bewoners die het er prima naar hun zin hebben.

Structurele oplossingen
Enkele bewoners pleiten voor structurele oplossingen voor de problemen van de Nieuwe Houttuinen. De openbare ruimte verdient een herinrichting. Ideeën zijn er genoeg. De zorg voor de openbare ruimte zou in deze woonbuurt beter aan de bewoners gelaten kunnen worden, vinden sommigen. Een bewoner zou het liefst zien dan de bankjes verdwijnen, of verplaatst naar een plek die zich niet aan het zicht onttrekt, omdat deze zwervers en hangjongeren aantrekken. Een ander pleit voor heldere buurtregels zodat buren elkaar makkelijker op elkaars gedrag kunnen aanspreken. Weer een ander vindt het jammer dat de bewoners geen sleutel hebben van de paaltjes die de straat afsluiten voor autoverkeer. Eén bewoner zou graag een hondenuitlaatplek zien.

‘Juppen en asocialen’
Duidelijk is dat in beide straten het contact tussen bewoners niet altijd even gemakkelijk gaat. In de Vinkenstraat hoorden we veel klachten over het ‘te grote aantal juppen’ dat in de buurt is komen wonen. In de Nieuwe Houttuinen hoorden we weer dat er ‘teveel asociale mensen’ wonen. In beide straten wordt gepleit voor meer toezicht. De wijkagent zien ze te weinig.

Haarlemmerstraat niet autovrij
In de lokale politiek wordt wel eens de gedachte geopperd om de Haarlemmerstraat autovrij te maken. De meeste bewoners die wij spraken zijn daar niet voor. “Amsterdam is een stad, het moet hier geen Brugge worden”, aldus een bewoner. Wel vindt een van de bewoners dat er meer oversteekplaatsen zouden moeten komen. Omdat het verkeer op de Haarlemmerstraat voorrang heeft, letten fietsers en auto’s te weinig op verkeer uit zijstraten en overstekend verkeer.

Illustratie: Detail van de kaart van Balthasar Florisz. uit 1625. De haarlemmerhouttuinen zijn hier nog in aanleg. In 1610 werd er een begin gemaakt met het aanleggen van de ‘Nieuwe Waal’, waar nu het spoor loopt. Langs de rechte kade die zo ontstond waren brede werven die onder meer gebruikt werden voor het opslaan van hout; vandaar de naam ‘Houttuynen’. Omdat deze kade evenwijdig liep aan de Haarlemmerdijk werd het opslagterrein na verloop van tijd ‘Haarlemmer Houttuinen’ genoemd. Bron.

Ook in deze buurt: het geboortehuis van Willem Drees


Respond

Categoriën