Je zou denken dat er al genoeg regeltjes zijn in de Amsterdamse binnenstad. Toch komt er volgende jaar een regel bij waar ik me persoonlijk sterk voor heb gemaakt: een verbod op versterkte muziek op bootjes in de grachten.

Om de zelfbenoemde anti-vertrutters meteen gerust te stellen: het gaat om het tegengaan van bepaalde vormen van geluidsoverlast om juist draagvlak voor levendigheid (terrassen, evenementen en horeca) te behouden.

Voor wie wil weten hoe een gemiddelde binnenstadbewoner zich op een zomerse dag voelt, kan ik de geniale Ochtendhumeur radiocolumn over grachtenbootjes van Ron Kas van harte aanbevelen:

Bij grachtenbootjes “is in de meeste gevallen een muziekinstallatie in het vaartuig aangebracht vergelijkbaar met die waarmee Zuid-Korea Pjongjang het communisme uit het hoofd probeert te beuken. Speakers behoren naar de wal gericht te zijn want het gaat er primair om, om aan omwonenden te etaleren dat men aan boord reuze lol beleeft”.

Het afgelopen jaar hebben we het thema ‘zwerflawaai’ geagendeerd in de deelraad. Geen Amsterdams fenomeen: ook in steden als London, Parijs en New York denken ze na over hoe de toename van ‘streetnoise’ kan worden bestreden. Helemaal niet eenvoudig, want de essentie van zwerflawaai is, dat de bron moeilijk aanspreekbaar is.

Het tegengaan van versterkte muziek op bootjes leek ons een mooie eerste stap. Vandaag liet Jeanine van Pinxteren weten in Het Parool dat ze er werk van gaat maken. In 2012 moet het verbod van kracht zijn.

Voor de achtergrond verwijs ik naar mijn eerdere blog over zwerflawaai:

“Veel bewoners van de binnenstad hebben inmiddels het idee dat ze in een pretpark wonen. Als we niet proberen om bepaalde bronnen van onnodige geluidsoverlast tegen gaan, kan dat het draagvlak voor horeca, terrassen en evenementen verder verslechteren. Dat zou slecht zijn voor de economie, aantrekkelijkheid en werkgelegenheid van Amsterdam.

Er wordt al gauw geroepen: je kunt niets doen tegen schreeuwende mensen op straat. En is dat wel een overheidstaak? Ik vind dat een betrekkelijk onzinnige en fatalistische gedachte. Mensen zijn heel wel bereid hun gedrag aan te passen wanneer ze er bewust van zijn dat het hinderlijk is voor anderen. Het gebruik van je claxon tijdens het autorijden, het fietsen zonder licht of het laten liggen van de drol van je hond: het werd een stuk minder toen er aandacht voor kwam. Al zijn er natuurlijk altijd uitzonderingen. En we weten allemaal dat we ook zelf wel eens die uitzondering zijn.

Wat nu te doen? Het helpt om te beginnen met een zichtbare (en hoorbare) maatregel. Op advies van de politie stellen we een verbod op versterkte muziek op boten voor. Op water draagt geluid ver en zeker in de binnenstad met monumenten met enkel glas is dat een doorn in het oog eh… oor. Dus kom vooral genieten van een vaartochtje door de Amsterdamse grachten maar laat je gettoblaster thuis. Bij gebrek aan heldere regels kan de politie nu alleen optreden als er een klacht wordt ingediend. En dat is te water een onbegonnen zaak. De gemeenteraad sprak er al over in 2008 en 2009. Het moet er nu maar eens van komen.”


Respond

Categoriën