Stadsdeel Centrum heeft plannen om de Eilandenboulevard bij de Oostelijke Eilanden opnieuw in te richten. De PvdA ging in gesprek met bewoners over de plannen. Hieronder de resultaten. Veel steun voor de herinrichting, als het maar niet te aangeharkt wordt.

Tussen Scheepvaartmuseum en de Molen De Gooyer ligt de Eilandenboulevard. Een bijzonder stukje Amsterdam waar veel scheepvaarthistorie ligt. Hier lagen de scheepswerven van de VOC. De Russische Tsaar Peter de Grote leerde er van de Amsterdammers schepen te bouwen. Op Kattenburg woonden veel scheepsbouwers. Zij werden ook wel ‘bijltjes’ genoemd.

Toch merk je weinig van deze historie op de route langs Kattenburg, Wittenburg en Oostenburg. Het Bijltjespad, waar nu studentenwoningen zijn, verwijst nog naar de oorspronkelijke bewoners. Aan het einde van de Oostenburgergracht staat nog een oud gebouw van de VOC. Dat is het wel.

Het stadsdeel heeft plannen om de eilandenboulevard ter herprofileren. Het terugbrengen van deze historie is één van de ideeën. Op zaterdag 12 februari ging de PvdA langs de deuren om van bewoners te horen hoe zij over de plannen denken. We voerden in totaal 30 gesprekken.

Dicht bij het centrum, toch rustig

Eigenlijk is iedereen die we spraken heel positief over de buurt. Een rustige woonomgeving en goed bereikbaar. De gunstige ligging ten opzichte van het centrum werd door velen als een groot pluspunt genoemd. Een levendige buurt, met een goede sociale samenhang.

Graag meer winkels en minder verkeer

Minpunten zijn er ook. De straat is een doorgaande route en dat veroorzaakt veel overlast van verkeer. Hoewel de Dappermarkt dichtbij is, zouden de meeste bewoners graag wat meer winkels dichtbij hebben. De bestrating is bij velen een doorn in het oog. Een oudere dame gaf aan dat voor haar rollator sommige delen van de stoep moeilijk begaanbaar zijn.

Een mooie wandelroute langs het water, maar niet te aangeharkt

De meesten kenden de plannen om de eilandenboulevard opnieuw in te richten. Onder andere door de informatiebijeenkomsten van het stadsdeel van afgelopen najaar. Een grote meerderheid vind het goed dat de boulevard wordt aangepakt. De boulevard mag wel wat meer karakter krijgen. Het is nu meer een doorgaande route voor auto’s dan een prettig verblijfsgebied die uitnodigt om de gaan wandelen. Het zou de buurt een goede impuls kunnen geven.

De meeste prioriteit heeft volgens de bewoners het verbeteren van de bestrating. Al moet het niet te aangeharkt worden: dan wordt het al gauw saai. Veel steun heeft ook het idee om een wandelroute langs het water te creëren. De meningen zijn verdeeld over het idee om een terras aan het water te creëren bij de Oosterkerk. De één verheugt zich er nu al op om daar zomers een biertje te gaan drinken. De ander vindt dat door een stenen wal met watertrap teveel groen verloren gaat.

Woonbootbewoners zijn bereid mee te denken, maar voelen zich nog niet gehoord

Een gevoelig punt in de plannen is dat enkele woonboten moeten worden verplaatst. Toch vinden de meeste woonbootbewoners goed dat de boulevard wordt aangepakt en zijn bereid om mee te denken over oplossingen. Sommigen hebben een deel van de wal in privégebruik. Dat dit weer publiek moet worden is bespreekbaar, maar een stenen wal ziet men niet zitten.

Ondanks de bereidheid van woonbootbewoners om mee te denken, is volgens hen tot nu toe nog geen sprake van een constructieve dialoog met het Stadsdeel. Ze hebben het gevoel dat de plannen worden doorgedrukt. Dat leidt tot ontevredenheid. Binnenkort komen ze met eigen plannen en hopen dat betrokkenen bij het Stadsdeel bereid zijn om in gesprek te gaan.

Wie meer wil weten over de plannen kijkt hier


6 reacties

 1. Manschot says:

  De ideeen van woonbootbewoners, hun reacties op de plannen van het stadsdeel en nieuws over de ontwikkelingen in de dialoog met alle betrokkenen (stadsdeel, raad, buurtbewoners, pers) zijn allemaal terug te vinden op de website http://www.denieuwevaart.org/

  Een alternatief voor de door het stadsdeel gepresenteerde plannen, onwikkeld door woonbootbewoners, staat hier: http://www.denieuwevaart.org/docs/EilandenboulevardVNV.pdf

  met vriendelijke groet,

 2. Flernarlony says:

  Ja, waarschijnlijk dus het is

 3. Kris says:

  Zou mooi zijn als van dit moment gebruik wordt gemaakt om woonboten weg te ruimen en de vaart weer terug te geven aan het publiek.

 4. Anne says:

  Zou mooi zijn als we Kris konden afvoeren naar Amstelveen of Almere, dan heeft hij/zij geen last van die woonboten.

 5. Kris says:

  Zou nog mooier zijn als Anne met een inhoudelijk argument komt. WTF heeft Amstelveen of Almere hier mee te maken. Woon in Amsterdam en heb weinig zin om tegen die boten aan te kijken. Mooie grachten geclaimed door de happy few.

 6. Anne says:

  De strekking leek me duidelijk, maar ik zal het nog eens proberen:

  In Amstelveen en Almere heb je veel minder woonboten en zo te lezen zou Kris het daar dus fijner vinden, want van woonboten heeft hij last. Wegruimen vindt hij geen probleem voor een ander, en als Kris niet met twee maten meet, dan is vertrek voor hemzelf ook geen probleem mag ik hopen? Of wonen die mensen op die woonboten niet net als Kris ook in Amsterdam?

  De grachten met woonboten zijn de grootste toeristische attractie van Amsterdam, dus objectief lelijk zal het wel niet zijn.

  Als we Kris zijn redenering volgen dan geldt ook:
  Ik vind oude mensen minder mooi, wegruimen!
  Ik vind sommige panden minder mooi, wegruimen!
  De auto van de buurman staat op een parkeerplaats die ik graag zelf zou willen gebruiken, wegruimen!
  Alle mensen die niet volstrekt gemiddeld wonen (happy few), wegruimen!

Respond

Categoriën